Δείτε στο ακόλουθο βίντεο πως να κάνετε σωστά την άσκηση Squat (σκουώτ).